Åbningstider i dag: 10:00 - 19:00
  

Regler for SlotsArkaderne

 1. Området er kun åbent for fodgængere
 2. De tilsynsførendes anvisninger skal følges
 3. Der er ikke tilladt:
 • a) at færdes på rulleskøjter og lignende
 • b) at medbringe hunde
 • c) at henkaste papir og affald eller at forurene i øvrigt
 • d) at beskadige bygninger, bænke, udsmykning m.v.
 • e) at drikke øl, vin eller spiritus uden for SlotsArkadernes serveringsområder
 • f) at færdes synligt spirituspåvirket eller at genere andre ved tilråb på anden måde
 • g) at opsætte plakater, uddele brochurer og lignende, med mindre det sker efter tilladelse og anvisning fra centerledelsen
 • h) at lege på rulletrapper og elevatorer