Error executing template "Designs/Swift/Paragraph/DSC_Shop_Info.cshtml"
System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: input
   at System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(String input)
   at System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(String input, String pattern)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_ccc1a0aa7f3e472eb38afa545f3f4593.Execute() in D:\dynamicweb.net\Solutions\NexusOne\DanskeShoppingcentre.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\Swift\Paragraph\DSC_Shop_Info.cshtml:line 61
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.<RunCompile>b__0(TextWriter writer)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
   at Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateRenderingProvider.Render(Template template)
   at Dynamicweb.Rendering.TemplateRenderingService.Render(Template template)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 2 @using Dynamicweb.Frontend 3 @using DSCBackend.Services; 4 @using DSCBackend.ViewModels; 5 @using System.Text.RegularExpressions; 6 @using DSCBackend.TemplateHelpers; 7 8 @functions { public string getWeekday(int dayNumber) 9 { 10 switch (dayNumber) 11 { 12 case 1: 13 return Translate("Mandag", "Mandag"); 14 case 2: 15 return Translate("Tirsdag", "Tirsdag"); 16 case 3: 17 return Translate("Onsdag", "Onsdag"); 18 case 4: 19 return Translate("Torsdag", "Torsdag"); 20 case 5: 21 return Translate("Fredag", "Fredag"); 22 case 6: 23 return Translate("Lørdag", "Lørdag"); 24 case 7: 25 return Translate("Søndag", "Søndag"); 26 default: 27 return ""; 28 } 29 } 30 public bool hasExternalLinkInPath(string incomingURL) 31 { 32 return incomingURL.Contains("//"); 33 } 34 35 } 36 37 38 @{ string CrmShopId = null; 39 ShopInfoViewModel viewModel = new ShopInfoViewModel(); 40 viewModel.WeekOpenings = new Dictionary<int, string>(); 41 try 42 { 43 object CRM_Shop_ID; 44 Pageview.Page.Item.TryGetValue("CRM_Shop_ID", out CRM_Shop_ID); 45 CrmShopId = (string)CRM_Shop_ID; 46 viewModel = ShopInfoService.GetShopInfoFromID(CrmShopId); 47 } 48 catch (Exception ex) 49 { 50 51 } 52 } 53 54 @{ if (CrmShopId != null) 55 { 56 <div class="dsc-row dsc-shopinfo-container dsc-m-column "> 57 <div class="dsc-column dsc-shopinfo-column"> 58 <p class="dsc-shop-info-bold">@Translate("Denne uge", "Denne uge")</p> 59 @foreach (var keyValuePair in viewModel?.WeekOpenings) 60 { 61 var val = Regex.IsMatch(keyValuePair.Value, @"^[a-zA-Z]+$"); 62 string openinhoursValue = keyValuePair.Value; 63 if (val) 64 { 65 openinhoursValue = UtilityHelper.GetTranslationForMatch(keyValuePair.Value, Pageview.Area.CultureInfo.Name); 66 } 67 <div class="dsc-row dsc-shop-opening dsc-max-width75"> 68 <p>@getWeekday(keyValuePair.Key)</p> <p>@openinhoursValue</p> 69 </div> 70 } 71 72 @{ var linkModel = Model.Item.GetValue("Opening_Hours_Link") as Dynamicweb.Frontend.LinkViewModel; } 73 <a style="margin-top: 20px;" class="dsc-row dsc-shop-info-button " href="@linkModel?.Url"> 74 <span class="dsc-hero-button1 btn-primary dsc-branding-button-primary dsc-btn-primary-colors"> 75 @Model.Item.GetString("Opening_Hours_Text") 76 </span> 77 </a> 78 79 <div class="dsc-shop-contact-info"> 80 81 <p class="dsc-shop-info-bold">@Translate("Butiksside.KontaktOs", "Kontakt Os")</p> 82 83 <div class="dsc-column"> 84 @if (!string.IsNullOrEmpty(viewModel.PhoneNumber)) 85 { 86 87 <div class="dsc-shop-info-contact-padding"> 88 <img class="dsc-shop-icon" src="~/Files/Icons/DSC Ikoner/20-Telefon.svg"> 89 <a href="tel:@viewModel.PhoneNumber"> 90 <span>@viewModel.PhoneNumber</span> 91 </a> 92 </div> 93 } 94 @if (!string.IsNullOrEmpty(viewModel.Email)) 95 { 96 <div class="dsc-shop-info-contact-padding"> 97 <img class="dsc-shop-icon" src="~/Files/Icons/DSC Ikoner/21-Mail.svg"> 98 <a target="_blank" href="mailto:@viewModel.Email"> 99 100 <span class="dsc-break-word">@viewModel.Email</span> 101 </a> 102 </div> 103 } 104 @if (!string.IsNullOrEmpty(viewModel.Website)) 105 { 106 var externalPrefix = hasExternalLinkInPath(viewModel.Website) ? "" : "//"; 107 <div class="dsc-shop-info-contact-padding"> 108 <img class="dsc-shop-icon" src="~/Files/Icons/DSC Ikoner/08-Link-URL-Hjemmeside.svg"> 109 <a target="_blank" href="@externalPrefix@viewModel.Website"> 110 <span class="dsc-break-word">@viewModel.Website</span> 111 </a> 112 </div> 113 } 114 </div> 115 </div> 116 117 <div class="dsc-row dsc-center-footer-social"> 118 119 @if (!string.IsNullOrEmpty(viewModel.FacebookLink)) 120 { 121 var externalPrefix = hasExternalLinkInPath(viewModel.FacebookLink) ? "" : "//"; 122 <a target="_blank" href="@externalPrefix@viewModel.FacebookLink"> 123 <img style="margin-left:0px; margin-right: 10px; height: 30px;" src="~/Files/Icons/FACEBOOOK_dsc.svg" /> 124 </a> 125 126 } 127 @if (!string.IsNullOrEmpty(viewModel.InstagramLink)) 128 { 129 var externalPrefix = hasExternalLinkInPath(viewModel.InstagramLink) ? "" : "//"; 130 <a target="_blank" href="@externalPrefix@viewModel.InstagramLink"> 131 <img style="height: 30px;" src="~/Files/Icons/INSTAGRAM_dsc.svg" /> 132 </a> 133 } 134 </div> 135 136 </div> 137 138 <div class=""> 139 @Model.Item.GetString("Shop_Presentation") 140 </div> 141 </div> 142 143 <input hidden data-wayfindershopid="@viewModel.WayFinderId" /> 144 <input hidden data-shoplogourl="@viewModel.LogoColorUrl" /> 145 } 146 else 147 { 148 149 <h3>Missing CRM data. Must be added to page item</h3> 150 } } 151


Andre behandlere i centret

Hillerød Tandlægerne - SlotsArkaderne

Hillerød Tandlægerne

Hos Hillerød Tandlægerne møder du et topmotiveret team, som brænder for at få lov til at praktisere vores fag efter bedste standarder. Kombinationen af ordentligt håndværk baseret på bedste faglige viden. Vores ønske er, at du får en afslappet og tryg oplevelse i klinikken, hvor vi forsøger at hygge mest muligt om dig både før, under og efter behandlingen.

Parterapi og coaching hos Line Bassøe i Hillerød

Hos Line Bassøe

Hos Line Bassøe har vi både individuelle og par i terapi. Vi tilbyder herudover relationsterapi, det kan være f.eks. mor og datter eller to brødre. Du får en nærværende og professional oplevelse, hvor det er vigtigt for os, at du føler dig tryg. Du finder os på 3. plan i storcenteret SlotsArkaderne ved gågaden i Hillerød.

Tandlæge i Hillerød - professionel tandpleje i SlotsArkaderne

Tandlægerne (Opgang A)

Hos tandlægerne i SlotsArkaderne får du og dine tænder den bedste behandling i hele Nordsjælland. Vi står for en faglig, kompetent tandbehandling, og vi sætter en ære i, at du får den bedst mulige tandpleje eller tandbehandling.

Tandtekniker i Hillerød | Protese & implantat | SlotsArkaderne

Tandtekniker (Opgang B)

Søger du en klinisk tandtekniker i Hillerød, der kan hjælpe dig med tandproteser, tandimplantater, gebis, rebasering eller lignende behandlinger? Der er hjælp at hente hos tandteknikeren i Hillerød på 3.